Priser

Tandvård är kanske inte lika dyrt som du tror:


1. juli 2008 infördes tandvårdsstödet, det ger dig som patient en rad fördelar. Bland annat innebär stödet att du som t. ex. saknar tänder eller har tandprotes bara betalar en del av kostnaden själv vid större behandlingar.
Du är välkommen att göra en prisförfrågan via telefon eller mail. Allra bäst är dock att du bokar en tid för en undersökning, så kan vi ta hänsyn till hela bettet och hitta den bästa lösningen just för dig. Då kan vi också exakt beräkna hur mycket ersättning du får genom tandvårdsstödet.

Läs mer om tandvårdsstödet på Försäkringskassans hemsida eller under fliken högkostnadsskydd. Det finns också en hemsida som heter Tandpriskollendär du kan jämnföra olika behandlingspriser / olika tandläkare.

I denna prisjämnförelse ligger vi delvis högre än andra mottagningar. Det beror på att vi har valt att

  1. Inte fuska med priset. Man kan enkelt få ner sina priser genom att sätta ett lågt pris på själva åtgärden och sedan lägga på en högre timmdebitering och materialkostnad.
  2. Vi utför till stor del avancerade tidskrävande behandlingar. Många patienter kommer från långt bort, från hela norra Europa. Oftast har dessa patienter varit med om felbehandlingar och det har sökt vård i många år men inte kunnat få hjälp. Därav ligger våra rapporterade priser i många fall högre än genomsnittet.
  3. Det flesta av våra patienter väljer dyra material, till ex. keramiska implantat och inte titanimplantat som referenspriset är beräknat. Dessutom utför vi tekniker som inte finns med inom vanliga behandlingar/behandlingskostnader.

Pris undersökning inkl. borttagning av tandsten:

1080sek ( 480 - 780sek med tandvårdsbidrag)

Finansiering

Vi erbjuder finansiering via Payzmart:

Payzmart är ett smidigt sätt om du snabbt behöver hjälp att betala din tandvårdsfaktura.

Du kan få hjälp med upp till 60000 sek efter sedvanlig kreditprövning. Läs mera på Payzmar

Högkostnadsskydd

Alla som bor i Sverige omfattas av tandvårdsstödet. För barn och ungdomar som är yngre än så är tandvården helt gratis.

Tandvårdsstödet har två delar.

Dels ett allmänt tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård, dels ett högkostnadsskydd.

Tandvårdsbidraget finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Pengarna betalas ut direkt till tandläkaren. Patienten behöver inte ansöka om bidraget utan säger bara till att han eller hon vill använda tandvårdsbidraget för att betala en del av kostnaden för behandlingen.

Storleken på bidraget är antingen 300 eller 600 kronor per år beroende på patientens ålder.

Även om tandvårdsbidraget i första hand är tänkt att användas vid undersökningar och förebyggande behandling går det också använda för andra åtgärder.

Kosmetisk behandling, som till exempel tandblekning, berättigar dock inte till bidrag.

Högkostnadsskydd

I tandvårdsstödet ingår ett högkostnadsskydd som innebär att patienten inte behöver betala hela kostnaden själv vid större behandlingar.

Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till tandläkaren.

Ersättningen beräknas utifrån ett referenspris

För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet beräknas utifrån. Referenspriset är beräknat utifrån standardtekniker och standardmaterial, avancerade tekniker och materialkostnader utöver standard ingår inte.

Tittar man till exempel på priset för en krona så är referenspriset beräknat på en titankrona, vill man ha en vit keramikkrona tillkommer materialkostnader.

Referenspriset fastställs av staten. Tandläkaren är inte bunden av referenspriset utan kan ta ut ett pris som är högre eller lägre.

Vid ett ett högre pris än referenspriset för en åtgärd beräknas ändå ersättning till patienten efter referenspriset. Vid ett lägre pris beräknas ersättningen däremot inte efter referenspriset, utan efter det faktiska priset.

Hur fungerar högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor.

Sedan betalar Försäkringskassan ersättning för

* 50 procent av referenspriset för åtgärder vars sammanlagda referenspris blir mellan 3 000 och 15 000 kronor

* 85 procent av referenspriset för den del av det sammanlagda referenspriset som överstiger 15 000 kronor.