Kirurgi

Vi på Privatkliniken erbjuder fullservice inom området oralkirurgi och implantatkirurgi.

Oralkirurgi innefattar avlägsnande av visdomständer, svåra rötter på övriga tänder i bettet, sk rotspetsoperationer och även kirurgisk behandling av tandlossning. Vi bygger också upp käkben som har gått förlorat.

Implantatkirurgi innefattar de ingrepp som krävs för installation av sk titanfixturer i käkbenet. Vi arbetar med den senaste tekniken inom detta kirurgiområde, allt för att kunna behandla vävnaden så varsamt men ändå så effektivt som möjligt. T.ex gör vi sinuslyft med osteotomteknik där ny benvävnad kan framkallas av eget ben och vi använder oss av Piezokirurgi, som är den mest vävnadsvänliga metoden för att arbeta direkt i käkbenet och den mest skonsamma mot mjukvävnaden.

För innevånarna i Blekinge erbjuder vi nu ett privat alternativ för att få hjälp med kirurgisk behandling inom tandområdet. Vår klinik tar emot remisser från alla allmäntandläkare i länet, såväl privat som folktandvård.

Kirurgi
Kirurgi

Tandkirurgi

Oral kirurgi är det korrekta uttrycket för alla typer av kirurgiska ingrepp i munhålan. För att skilja implantatkirurgi från övriga kirurgiska ingrepp i munhålan har vi valt att kalla området för tandkirurgi, dvs operationer där tänder är inblandade i någon form.

Munhålan är ett speciellt organ att arbeta i. Det är ett mycket känsligt område, det är ont om utrymme och andningsluften måste kunna passera. Därför ställs det höga krav på diagnostik, operationsmetod och omhändertagande av patienten.

Vi erbjuder skonsam bedövningsteknik och om det behövs avslappnande medicin för att minimera risken för en obehaglig upplevelse för våra patienter. Premedicinering med Stesolid eller Midazolam kan ge en bättre operationssituation. Patienten är lugn, bedövningen 'tar bättre', det blöder mindre eftersom puls och blodtryck håller sig lugnt. Desutom får patienten mindre postoperativa besvär och kommer inte ihåg lika mycket av ingreppet.
Samma effekt kan oftast uppnås genom en lugn behandlingsmiljö och hypnos. Fråga oss vad som är bäst för dig.

Oralkirurgi innefattar följande ingrepp i stort:

  • Avlägsnande av krångliga visdomständer
  • Avlägsnande av sk rotrester med besvärliga rötter
  • Rotspetsoperation
  • Kirurgisk behandling av tandlossning
  • Kirurgisk behandling av periimplantit (inflammatorisk bennedbrytning runt implantat)
  • benaugmentationer

I Privatkliniken satsning på att hjälpa till att minska vårdköerna inom Landstinget Blekinge, erbjuder vi möjlighet för samtliga tandläkare i länet att remittera patienter för behandling.

Tandkirurgi
Tandkirurgi

Implantat

Metoden att ersätta förlorade tänder med titanimplantat utvecklades i Sverige för ca 40 år sedan av Professor Per-Ingvar Brånemark, verksam i Göteborg.

Det unika med Titan och senaste tid Keramik (Zirkondioxid) är att det accepteras av kroppens vävnader och stöts inte bort. Det betyder att benet läker mot fixturen och bildar en tät biologisk förslutning så att bakterier inte kan tränga ner.

På privatkliniken utför vi implantatinstallationer med absolut senaste teknik och utrustning. Vi arbetar med beprövade metoder som det finns flera kliniska studier på. Vi har flera års erfarenhet av operationsplanering i 3D-datorverktyget Simplant som är utvecklat i Belgien. Genom att vi låter våra patienter röntgas med CT-teknik kan vi i Simplantprogrammet skapa en 3D-kopia av käkbenet. I denna 3D-modell kan vi göra erforderliga mätningar, bestämma bentätheten samt provinstallera exakt den skruv som sen ska användas i verkligheten. Det här ger säkerhet under operationen och ökar kvalitén för patienten. Vi har en CBCT på kliniken, en röntgenapparat som tar tredimensionella bilder. Genom vårat samarbete med röntgenspecialist och sjukhusfysiker säkerställer vi en optimal vårdkvalité. Motsvarande maskiner finns idag närmast i Linköping och Malmö.

På vår klinik arbetar vi idag med ett flertal väl beprövade implantatsystem.

I vår satsning på att hjälpa till med att minska köerna till landstingets käkkirurgiska klinik kommer vi att ta emot remisspatienter från hela Blekinge.

Implant
Implant
Implant
Implant
Implant
Implant

CT/DVT Röntgen

Sedan oktober 2010 kan vi erbjuda våra patienter en helt ny röntgendiagnostik. Det är med hjälp av Pax-Duo3D som vi kan ta 3D-röntgenbilder. Maskinen är helt ny i sitt slag. Det är en sk volymtomograf. Det innebär att röntgenbilden av käkområdet kan betraktas från alla håll. Dolda rotkrökar kan nu avslöjas och tändernas läge i förhållande till känsliga delar till ex. nervkanaler, blodkärl, bihålor med mera kan fastställas på förhand. Det här ger en helt annan säkerhet inför ett kirurgiskt ingrepp. Dessutom kan bentillgång och benkvalité säkerställas inför en operation där nya implantat ska installeras.Vi har samarbete med röntgenspecialist och sjukhusfysiker.

Vid kritiska patientfall och om du vill säkerställa att din implantatbehandling eller annat kirurgisk ingrepp sker med bästa möjliga diagnos och säkerhet ger en 3-dimensionell bild den önskade informationen och resultat.

Privatkliniken är ensam i Blekinge att ha en digital volymtomograf på kliniken.

CT/DVT Röntgen
CT/DVT Röntgen
CT/DVT Röntgen