Pandemi med nya Corona / COVID -19 virus

Med anledning att Folktandvården Blekinge stänger deras kliniker vill vi gå ut med följande informationstext till våra patienter. Tandhälsan är en viktig del i vår hälsa och immunförsvar. Vi på Privatkliniken kommer försöka hjälpa er så länge det är möjligt. Vi jobbar enligt säkraste rutiner och är vana att hantera smittrisk. Vänligen läs denna viktiga information om våra rutiner

Prim. Dr. med. dent. Stellan Bergert; M.Sc. in Oral Implantology; leg. Tandläkare; KlinikchefHur kan jag skydda mig? Är det farligt att gå till tandläkaren? Hur påverkar tandhälsan mitt immunsystem? Hur gör vi på Privatkliniken?

Bästa patienter, jag vill med denna informationstext förmedla kunskap ur ett tandvårdsperspektiv och försöka bemöta de många frågor som vi dagligen får.

Pandemin har stor påverkan på våra liv, både för hälsan men också för vår ekonomi. Sverige väljer hittills en lite mera moderat och kontrollerad styrning av åtgärder och vi alla fortsätter att leva våra liv med lite mera frihet än i andra länder. Det hela bygger dock på förtroende och att vi alla tar ansvar för varandra i dessa tider.

Det är därför viktigt att strikt följa alla rekommendationer som folkhälsomyndigheten föreskriver, läs på deras hemsida! 70 – 80% av oss alla kommer bli smittade, men målet är att dra ut på tiden så vi inte alla blir smittade samtidigt och då överbelastar vårt sjukvårdssystem!

Det viktigaste är att undvika folksamlingar och att inte träffa våra äldre. Folkhälsomyndigheten har lagt 70 år som en gräns däröver anses man som riskgrupp. Det är en lågt satt ålder med viss säkerhetsmarginal, dock ser vi att sjukdomsförloppet procentuellt sätt är svårare och längre i hög ålder och framför allt över 80 så ökar tyvärr också dödligheten.

Risken för ett allvarligt sjukdomsförlopp ökar dessutom om du har andra bakomliggande sjukdomar (1).

Att skydda våra äldre är naturligtvis en ömsesidig process, därför vill jag också uppmana våra äldre medborgare att följa rekommendationerna och undvika träffa folk och familj i så stor utsträckning som möjligt!

Det är nu också viktigt att behålla lugnet och att komma ihåg att det allra flesta av oss endast kommer att utveckla endast milda symptom.

Hälsan börjar i munnen!


Varför är det viktigt att gå till tandläkaren också i dessa tider?


Ett fungerande immunsystem är viktigt. Tyvärr finns det fortfarande en tydlig delning mellan tandvård och sjukvård. Många sjukdomar påverkas negativt eller kan ha sitt ursprung i munnen. Det är därför av vikt för patienter med bakomliggande sjukdomar eller med autoimmuna sjukdomar att vara så frisk som möjligt i munnen.

 • Munnen/tänder är en öppning in till kroppen: ett försvagat/skadad tandkött eller hål i tanden ger en öppning mellan ektoderm (yttre delen av kroppen) och endoderm (inre delen av kroppen)
 • Karies/värk/inflammationer tar stora resurser av vårt immunförsvar
 • Allergener och toxiner från material i munnen försvagar också vårt immunsystem
 • Toxiner från käkbensinflammationer/tänder eller metaller förändrar MHC koden vilket kan leda till att vårt immunsystem inte känner igen våra egna celler och genom det ökar autoimmuna reaktioner och förstärker autoimmuna sjukdomar
 • Ett fungerande bett är viktigt för att kunna äta, men också för självförtroendet, båda viktiga faktorer för hälsan. Det är viktigt att få en positiv stimulans av hela meridiansystemet vilket kan åstadkommas genom keramiska implantat i fall du saknar tänder.
 • Vi kan hjälpa dig med att mäta dina Vitamin D värden och genom en utförlig utredning hjälpa dig med att analysera ditt behov av vitaminer och tillskott i samarbete med läkare och näringsterapeut.
 • Utföra allergitester
 • Utföra 3-Dimensionell röntgen för att upptäcka alla gömda tillstånd i munnen som till ex. FDOK (Fatty Degenerative Osteonecrosis of the Jaw) tidigare känt som NICO. Också kroniska inflammationer kring rotfyllda tänder är oftast oupptäckta på klassiska röntgenbilder
 • Biologisk tandvård

Vad gör vi på Privatkliniken för att skydda oss och dig?

Vi på Privatkliniken har ett tillräckligt stort lager av skyddsutrustning att vi kan upprätthålla tandvården under en längre tid. Vi ser det som vårt ansvar att försöka upprätthålla tandhälsan i så stor utsträckning som möjligt. Vi har all utrustning på plats så som till ex. 3-dimensionell röntgen, kirurgiska maskiner och labb så att du som patient inte behöver resa mellan olika ställen. För att minska smittspridning jobbar vi dessutom intensivt med att:

 • Smart tidboksplanering. Vi bokar av riskpatienter med icke nödvändig behandling. Är du riskpatient men är i behov av en behandling så bokar vi tider där du som riskpatient är ensam patient på kliniken. Vad betyder det exakt?
  • Vi vill att du som är riskpatient och i behov av en behandling tar kontakt med oss via telefon 045516450 eller ännu bättre via mail till reception@privatkliniken.se
  • Beskriv din bakomliggande sjukdom och riskfaktorer och ditt tandvårdsbehov så detaljerat som möjligt
  • Vi kommer sedan att boka en tid där du inte behöver träffa andra patienter och inte sitta i väntrummet. Vi kommer ge dig utförliga instruktioner men i grova drag är det så att du blir insläppt på kliniken och blir tilldelat ett behandlingsrum. I rummet kommer vi redan vänta på dig och vi kommer ha på oss skyddsutrustning. Efter behandlingen får du med dig en faktura så du slipper stå i receptionen och hantera betalningen. Observera att du måste ha en mailadress för vårt faktureringssystem.
 • Generellt bokar vi alltid så få patienter som möjligt samtidigt på kliniken. Med säkerhetsmarginal rymmer vårt väntrum 3 patienter och vi vill att du sätter dig ner på designerade platser.
 • Fr.o.m. 6 april kommer klinikdörren att vara låst och vi vill att du väntar i hallen utanför tills vi ropar in dig. Vi önskar att du om möjligt kommer utan medföljande person och om du behöver hjälp måste denna person vara frisk. Om vårdsökande är ett barn får maximalt två friska vårdnadshavare följa med in på kliniken.
 • Vi tar i dagsläget inte emot patienter från riskländer och storstäderna, inte heller patienter som har varit på skidsemester. Om du tillhör denna grupp ber vi dig att ta kontakt med oss så att vi kan boka om din tid. Vi förväntar oss att du går i självkarantän i 14 dagar.
 • För att undvika att vi tar med oss smitta mellan rummen så bär vi skyddsutrustning som vi byter mellan varje patient.
 • Vi undviker om möjligt behandlingar som innebär risk för smittspridning genom stor aerosolbildning. Där det inte går att undvika har vi extra stora och starka sugar för att minimera risken.
 • Vi använder oss av engångsprodukter i så stor utsträckning som möjligt.
 • Vi utför permanent/regelbunden ytdesinfektion och högsta möjliga hygienstandard.
 • Vi har en strikt sjukvårdspolicy, enkelt sagt: Friska medarbetare behandlar friska patienter!

Hur kan jag skydda mig från viruset och stärka mitt immunförsvar inför det?


Det allra flesta av oss kommer som sagt för eller senare bli smittad av viruset. Förutom tandhälsa rekommenderar jag att ni bygger upp ert immunförsvar så bra som möjligt:

 • Om det är möjligt, gå ut i solen! Det hjälper dig att producera Vitamin D, som stärker ditt immunsystem!
 • Intag av höga Vit. D-3 (Calcitriol) är särskilt viktigt då vi denna årstid och generellt inte producerar tillräckligt med eget Vit-D och det har en viktig roll i vårt immunsystem. Det stimulerar produktionen av antimikrobiella peptider så som Defensin och Cathelicidin och fungerar som endogena antibiotika. Vit-D3 har också modulerande effekt på våra B – och T- celler och begränsar genom det inflammatoriska processer. Det stärker immunsystemet generellt men har troligtvis också direkt effekt på SARS - och Coronavirus (3,4). Vit-D intag minskar också eosinephila spegeln och inflammatoriska reaktioner i lungans vätska vid allergiska reaktioner (5) och har positiv effekt på renin-angiotensin-systemet RAS och sänker genom det blodtrycket och mildrar bakteriell utlösta lungskador (6). Ett flertal studier visar en positiv effekt av Vit-D mot influensa! Så minskar risken för en respiratorisk infektion delvis betydligt (7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 18, 20, 21, 22).
 • Kombination av Vit-D 3 med Vit K2/mk7: Kombinationen är viktig för att undvika en hypercalcemi vid höga Vit-D 3 intag över en längre tid. Dessutom kan en brist på Vit K2 leda till hjärt-kärl-sjukdomar (13,14).
 • Intag av Vit. A i rekommenderade doser för att skydda och stärka våra slemhinnor. Personer med en hög Vit-A spegel visar också ett högre antal immunglobuliner (IgA, IgA/IgM, IgA/IgG1, IgG4), och virsuspecifika neutraliserande antikroppar och minskat zytokinhalt i bloded (15).
 • Intag av Magnesium. Magnesium är ett viktigt mineral och delaktig i funktionen av över 700 enzymer. Brist på magnesium spelar en roll i ett flertal kroniska sjukdomar (23). Magnesium krävs också för att omvandla Vit-D 3 till dess aktiva form. Det är därför viktigt att också inta magnesium vid intag av höga doser av Vit-D 3 för att undvika magnesiumbrist (24).
 • Intag av Vit. C och Zink: Också det spelar en viktig roll i immunförsvaret. Brist av Zink leder till en försämrat celldelning och immunförsvaret av våra slemhinnor blir då sämre. Det är en av infartsmöjligheterna till sjukdomar och det är viktigt med en tillräckligt hög dos (25, 26, 27). Att det finns tillräckligt C-vitamin i binjure, hypofys och neuron är ett absolut krav för att dessa organ skall kunna syntetisera dopamine, noradrenalin, adrenalin, vasopressin (=antidiuretiskt hormon, ADH) samt neurotransmittorer (28). Askorbinsyra är nämligen en nödvändig co-faktor till två koppar-innehållande enzymer, ’dopamine-hydroxylas’ och ’peptidylglycin alfa-amidating monooxygenas’, för denna syntes. Utan Vitamin C fungerar således varken stressmekanismerna, immunförsvaret eller nervsystemet (29).

En positiv bieffekt är att du kommer få betydligt lägre risk för parodontala sjukdomar (tandlossning) och få en bra och stark benomsättning (viktigt för till ex. implantatbehandlingar)


Allmänna råd:


 • Om du inte redan har - sluta röka!
 • Håll säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter.
 • Om du ser folk hosta eller nysa, försök att stanna upp och gå en omväg på extra avstånd.
 • Om du själv måste nysa eller hosta, gör det i armvecket!
 • Ytdesinficera ofta.
 • Tvätta dina kläder regelbundet i höga temperaturer.
 • Viktigast av allt är dock att tvätta händer ofta och att inte ta sig i ansiktet med händerna. Om vi tvättar våra händer regelbundet kan vi minska vår smittrisk.
 • Undvik onödiga resor

 1. Zhou P, Yang XL, et.al., A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat, origin. Nature. 2020 Feb 3. PubMed;579(7798):270-273.
 2. Cannell, J.J.; Vieth, R.; Umhau, J.C.; Holick, M.F.; Grant, W.B.; Madronich, S.; Garland, C.F.; Giovannucci, E. Epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol. Infect. 2006, 134, 1129–1140
 3. Grant, W.B.; Giovannucci, E. The possible roles of solar ultraviolet-B radiation and vitamin D in reducing case-fatality rates from the 1918–1919 influenza pandemic in the United States. Dermato- Endocrinol. 2009, 1, 215–219
 4. Lang, P.O.; Samaras, D. Aging adults and seasonal influenza: Does the vitamin D status (H)arm the body? J. Aging Res. 2011, 2012.
 5. Lang, P.O.; Samaras, D. Aging adults and seasonal influenza: Does the vitamin D status (H)arm the body? J. Aging Res. 2011, 2012.
 6. Sundaram, M.E.; Coleman, L.A. Vitamin D and influenza. Adv. Nutr. 2012, 3, 517–525.
 7. Xu, J., Yang, J., Chen, J., Luo, Q., Zhang, Q., & Zhang, H. (2017). Vitamin D alleviates lipopolysaccharide-induced acute lung injury via regulation of the renin-angiotensin system. Molecular Medicine Reports, 16(5), 7432–7438. doi: 10.3892/mmr.2017.7546
 8. Martineau AR, Jolliffe DA, Hooper RL, et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ. 2017;356:i6583. Published 2017 Feb 15. doi:10.1136/bmj.i6583
 9. Ginde AA, Mansbach JM, Camargo CA Jr. Association between serum 25-hydroxyvitamin D level and upper respiratory tract infection in the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Arch Intern Med. 2009;169(4):384–390. doi:10.1001/archinternmed.2008.560
 10. Monlezun DJ, Bittner EA, Christopher KB, Camargo CA, Quraishi SA. Vitamin D status and acute respiratory infection: cross sectional results from the United States National Health and Nutrition Examination Survey, 2001-2006. Nutrients. 2015;7(3):1933–1944. Published 2015 Mar 13. doi:10.3390/nu7031933
 11. Cannell JJ, Vieth R, Umhau JC, et al. Epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol Infect. 2006;134(6):1129–1140. doi:10.1017/S0950268806007175
 12. Chesney RW. Vitamin D and the Magic Mountain: the anti‐infectious role of the vitamin. J Pediatr2010; 156:698–703.
 13. Querfeld U. Vitamin D and inflammation. Pediatr Nephrol2013; 28:605–10
 14. van Ballegooijen AJ, Pilz S, Tomaschitz A, Grübler MR, Verheyen N. The Synergistic Interplay between Vitamins D and K for Bone and Cardiovascular Health: A Narrative Review. Int J Endocrinol. 2017;2017. doi:10.1155/2017/7454376
 15. Vitamin K2 – natürlicher Schutz für Knochen und Arterien [Internet]. 2019. Available from: https://www.vitaminexpress.org/de/vitamin-k2#toc-vitamin-k2-uberdosierung
 16. Jones, B.G.; Oshansky, C.M.; Bajracharya, R.; Tang, L.; Sun, Y.; Wong, S.S.; Webby, R.; Thomas, P.G.; Hurwitz, J.L. Retinol binding protein and vitamin D associations with serum antibody isotypes, serum influenza virus-specific neutralizing activities and airway cytokine profiles. Exp. Immunol. 2015, 183, 239–247.
 17. Brance, M.L.; Miljevic, J.N.; Tizziani, R.; Taberna, M.E.; Grossi, G.P.; Toni, P.; Valentini, E.; Trepat, A.; Zaccardi, J.; Moro, J.; et al. Serum 25-hydroxyvitamin D levels in hospitalized adults with communityacquired pneumonia. Respir. J. 2018, 12, 2220–2227
 18. Brance, M.L.; Miljevic, J.N.; Tizziani, R.; Taberna, M.E.; Grossi, G.P.; Toni, P.; Valentini, E.; Trepat, A.; Zaccardi, J.; Moro, J.; et al. Serum 25-hydroxyvitamin D levels in hospitalized adults with communityacquired pneumonia. Respir. J. 2018, 12, 2220–2227
 19. Nanri, A.; Nakamoto, K.; Sakamoto, N.; Imai, T.; Akter, S.; Nonaka, D.; Mizoue, T. Association of serum 25-hydroxyvitamin D with influenza in case-control study nested in a cohort of Japanese employees. Nutr. 2017, 36, 1288–1293.
 20. Aloia, J.F.; Li-Ng, M. Re: Epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol. 2007, 13
 21. Gruber-Bzura BM. Vitamin D and Influenza-Prevention or Therapy?. Int J Mol Sci. 2018;19(8):2419. Published 2018 Aug 16. doi:10.3390/ijms19082419
 22. Urashima M, Segawa T, Okazaki M et al. (2010) Randomized trial of vitamin D supplementation to prevent seasonal influenza A in schoolchildren. Am J Clin Nutr.91:1255-60.
 23. von Essen MR, Kongsbak M, Schjerling P et al. (2010) Vitamin D controls T cell antigen receptor signaling and activation of human T cells. Nat Immunol.11:344-349.
 24. Levy TE, (2019):Magnesium: Reversing Disease. Medfox Pub.
 25. Dean C (2017): Magnesium. OMNS http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v13n22.shtml
 26. 1 Gombart AF, Pierre A, Maggini S. A Review of Micronutrients and the Immune System-Working in Harmony to Reduce the Risk of Infection. 2020 Jan 16;12(1). pii: E236. doi: 10.3390/nu12010236.
 27. 2 Maggini S1,Wintergerst ES,Beveridge S, Hornig DH. Selected vitamins and trace elements support immune function by strengthening epithelial barriers and cellular and humoral immune Br J Nutr. 2007 Oct;98 Suppl 1:S29-35.
 28. 3 Kahmann, Laura, et al. “Effect of improved zinc status on T helper cell activation and TH1/TH2 ratio in healthy elderly individuals.”Biogerontology7.5-6 (2006): 429-435.
 29. Carr A. C., Shaw G.M., Fowler, A.A., Natarajan R. Ascorbate-dependent vasopressor synthesis: a rationale for vitamin C administration in severe sepsis and septic shock? Critical Care 2015; 19: 418] [PMID: ’26612352’]
 30. Sture Blomberg: http://stureblomberg.blogspot.com/

 31. Credit: Swiss Biohealth concept Dr. Voltz


  Disclaimer: Denna information och rådgivning är tänkt som allmän orientering. Jag uppmanar att läsaren prövar påståenden genom att läsa källor och leta efter andra källor. Texten ersätter inte behandling eller undersökning av läkare. Jag tar inte ansvar för direkta eller indirekta följder, alla typer av skada som skulle kunna härledas av texten.